Xue Xi Ying Yu Xiang Dang De Ji Qiao

背单词一定要和读音拼写一块背 出处: http://www.lixiaolai.com/index.php/archives/8645.html